Index
ورود کاربر
   
  خودکفایی ایران در اسیدکاری چاه‌های نفتی

  تاریخ ثبت آلبوم : 27 تیر 1397 21:32

  تعداد مشاهدات : 31

  کلیدواژه :

  توضیحات : متخصصان ایرانی نخستین بار در کشور موفق به انجام عملیات اسیدکاری و تمیزسازی چاه‌های نفتی بدون استفاده از دکل حفاری در میدان گازی پارس جنوبی شدند.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط