Index
   
  خودکفایی در تولید اسید اچ دندانپزشکی

  تاریخ ثبت آلبوم : 29 تیر 1397 14:20

  تعداد بازدید : 34

  گالری خالی است

  کلید واژه :

  توضیحات : محققان داخلی با تولید ۲۰ محصول در حوزه دندانپزشکی و خودکفایی در تولید اسید اچ گام بلندی در صرفه جویی ارزی برداشتند.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط