Index
   
  بی نیازی در تولید پتاس

  تاریخ ثبت آلبوم : 20 مرداد 1397 13:20

  تعداد بازدید : 60

  کلید واژه :

  توضیحات : کشور با بهره برداری از نخستین کارخانه تولید پتاس در سمنان از واردات کود سولفات پتاسیم بی نیاز شده است.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط