Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 101579
تاریخ انتشار : 24 بهمن 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 107

ارزشمندترين ارمغان انقلاب اسلامي

بهزاد كاظمي
بهزاد كاظمي آنچه ماهيت و كيفيت رفتارهاي انسان را در بعد فردي و اجتماعي مشخص مي كند، فرهنگ و نگرشي است كه بر فرد و جامعه سايه افكنده و در درون آنها نفوذ و رسوخ پيدا كرده باشد. تغيير و تحول در فرهنگ، به طور طبيعي دگرگوني در همه عرصه ها را درپي دارد و از لحاظ سياسي، اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي تأثيرات بسياري را برجاي مي گذارد و شاخصه هاي خاصي را براي هويت يابي و هويت سازي به مردم معرفي مي كند. انقلاب در هويت و موجوديت جامعه به صورت ريشه اي و عميق، هنگامي رخ مي دهد كه فرهنگ و مؤلفه هاي مختلف آن دچار دگرگوني اساسي شود و سه عامل «فراگير شدن و عموميت، تداوم و استمرار، انجام داوطلبانه و خودجوش» نشانه هاي بارزي هستند كه در تبديل يك رفتار به فرهنگ نمايان مي شود. انقلاب اسلامي ايران از جنبه فرهنگي بيش از هر جنبه ديگر درخور توجه و تعمق است و بزرگ ترين و ارزشمندترين ثمره و ارمغاني كه انقلاب اسلامي با هدايت انديشه هاي تابناك رهبر كبير آن براي ملت ايران و همه ملت هاي حق طلب و آزاده جهان به ارمغان آورد، ايجاد تحول اساسي در نوع نگرش و فرهنگ مردم بود. انقلاب اسلامي را ازنظر فرهنگي بايد در دو بعد كاملاً متضاد يعني «فرهنگ سوزي» و «فرهنگ سازي» مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد. فرهنگ وابستگي، اختناق، پستي و انحطاط، ذلت و خواري، از خود بيگانگي، ظلم پذيري، بي توجهي به رأي مردم، بي اعتنايي به ارزش هاي ديني و اصول انساني در كوره آتشين انقلاب اسلامي سوخت و در مقابل آن، فرهنگ استقلال، آزادي، كرامت، عزت، خودباوري، ظلم ستيزي، احترام به رأي مردم و ارزش هاي ديني و انساني در روند انقلاب ساخته و پرداخته شد. انقلاب اسلامي ايران، فرهنگ و نگرش خاصي را در دوران جاهليت مدرن به جهان معاصر ارائه كرد كه پاسخ هاي قانع كننده و روشني براي پرسش ملت ها در راه رسيدن به سعادت حقيقي و حيات طيبه انساني همراه داشت. اين انقلاب از فرهنگ و تفكر مبتني بر معرفت و ايمان ديني نشأت گرفته بود كه از عمق نيازها و انگيزه هاي دروني انسان برمي خاست و توانايي و كارآمدي لازم را براي تأمين سعادت بشريت در همه جوانب مادي و معنوي نيز دارا بود. فرهنگ و نگرش انقلاب اسلامي درصدد برآمد تا بين كهن ترين معارف بشري يعني ايمان و باور به آفريدگار هستي و پرسش و بندگي او از يك سو و جديدترين آثار و دستاوردهاي علوم و تمدن بشري در عرصه هاي مختلف از سوي ديگر پيوندي منطقي و اصولي برقرار سازد و ضمن پاسخگويي به نيازها و خواسته هاي متغير و بيروني انسان، از شاخصه ها و نيازهاي ثابت و دروني آدمي نيز غافل نشود. فرهنگ انقلاب اسلامي با تلفيق دو بعد ماديت و معنويت بر مبناي اعتدال و مطابق با نيازهاي واقعي و حقيقت انسان در تمام جنبه هاي حيات فردي و اجتماعي، چشم انداز نويني در مقابل بشريت گشود و روح اميد به آينده اي روشن و سعادت آميز را در جان هاي خسته ستمديدگان و مستضعفان عالم زنده ساخت و اين گونه بود كه نگرش و تفكر اسلام ناب محمدي(ص) در مدت كوتاهي مرزهاي جغرافيايي را درنورديد و با نفوذ در قلب هاي ملت هاي جهان، جايگاه ممتازي بدست آورد تا آنجا كه آزاديخواهان و عدالتجويان عالم با تأسي به اين فرهنگ روحيه مي گيرند و جهانخواران و ستمگران برخود مي لرزند. در كلام، فرهنگ انقلاب اسلامي براساس استكبارستيزي، استضعاف زدايي، عدالت گستري، آزاديخواهي، مردم سالاري، رشد و تعالي انسان و تلفيق ماديت و معنويت در چهارچوب تعاليم اسلامي و آموزه هاي ديني شكل گرفت و بي ترديد پايداري و ماندگاري آن نيز از مسير تعميق و ترويج مؤلفه ها و مفاهيم ارزشي و اصولي انقلاب اسلامي مي گذرد. * منبع : روزنامه ی کیهان، چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٨٦ ، ص ١٢