Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 111610
تاریخ انتشار : 24 مرداد 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 344

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی (گرگان)

مقدمه : ذخاير درياها در مقايسه با افزايش رو به رشد جمعيت و تقاضاي روز افزون احتياجات غذايي بسيار محدود بوده و سير نزولي خود را طي مي كند و امكان از بين رفتن بخشي از ذخاير فعلي نيز وجود دارد . بنابراين ايجاد تدابيري براي بازسازي ذخاير و نيز مطالعه علمي و كاربردي منابع آبهاي داخلي را كه از دير باز بعنوان مكمل ذخاير دريا و يكي از منابع اصلي تامين نيازهاي غذايي و محل اشتغال جوامع بشري مطرح بوده است را ضروري مي نمايد و حفاظت و بازسازي ذخاير بهره برداري پايدار از آن منابع امري اجتناب ناپذير خواهد بود و فعاليتهاي شيلاتي و همچنين بهره برداري مسئولانه از آبهاي داخلي نياز به مديريت قوي و قانونمند و فراگير مي باشد كه بدون تحقيقات كاربردي با رهبري واحد ، دست يابي به اهداف مورد نظر با مشكل مواجه مي گردد بر اين اساس برابر مصوبه هيات مديره شيلات ايران در سال 1379 به عنوان ايستگاه تحقيقاتي مستقل و در سال 1380 به عنوان مركز مستقل در استان گلستان تشكيل گرديد . تاريخچه : ـ سابقه فعاليتهاي تحقيقاتي شيلات در استان گلستان به سال 1366 بر مي گردد كه با عنوان ايستگاه تحقيقاتي قره سو زير نظر مركز تحقيقات مازندران اداره مي شد . ـ در سال 1379 به ايستگاه تحقيقاتي مستقل وابسته به مؤسسه تحقيقات شيلات ايران ارتقاع يافت. ـ در سال 1380 پس از تغييرات سازماني و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي بعنوان مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي ـ گرگان تغير نام يافت و فعاليتهاي تحقيقاتي خود را با روند توسعه فعاليتهاي شيلاتي در حوزه هاي آبهاي داخلي ايران و پاسخگوئي به بخشهاي اجرايي در اين حوزه ادامه داد . اهداف : 1. انجام تحقيقات كاربردي پيرامون آبزي پروري در آبهاي داخلي جهت تامين غذا و ايجاد زمينه اشتغال جوانان . 2. انجام تحقيقات علمي ـ كاربردي در منابع آبي داخل كشور به منظور حفاظت و بازسازي ذخاير و بهره برداري پايدار از منابع زنده موجود. 3. مطالعه اكوسيستم هاي مختلف آبهاي داخلي از نظر عوامل فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي و انجام مطالعات جامع در خصوص شناسايي منابع آبي مستعد كشت و پرورش آبزيان . 4. انجام تحقيقات كاربردي در زمينه بهداشت و بيماريهاي آبزيان آبهاي داخلي . 5. مطالعه و انجام تحقيقات كاربردي در زمينه ويژگيهاي مناطق تخمريزي و نوزادگاهي زيست آبهاي داخلي به منظور احياء بازسازي و تقويت قابليت هاي محيطي و تغذيه اي آبزيان . 6. مطالعه بيولوژيكي آبزيان اقتصادي از نقطه نظر ساختار جمعيت سن و الگوي رشد و توليدمثل. 7. برآورد ذخاير قابل برداشت منابع آبزي از طريق تحقيقات 8. بررسي و مطالعه گونه هاي جديد با استفاده از مهندسي ژنتيك ساختار سازماني و وظيفه هاي واحد ها : مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي ـ گرگان علاوه بر واحد هاي ستادي از بخشهاي تخصصي ذيل تشكيل يافته . بخش بازسازي ذخاير : بخش بازسازي ذخاير مشتمل بر سه قسمت : الف . واحد تحقيقات فيزيولوژي و تغذيه و توليد آبزيان ب.واحد تحقيقات تكنولوژي صيد ج. واحد تحقيقات بهداشت و بيماريها مي باشد. وظايف بخش : مطالعه و تحقيقات كاربردي بر ويژگيهاي جمعيت و اتخاذ شيوه هاي مناسب حفظ و ازدياد ذخاير آبزيان آبهاي داخلي جهت بهره برداري صحيح ، بررسي عوامل بيماريزا جهت افزايش ضريب پايداري و كاهش آسيب پذير ، تنوع زيستي ، معرفي روش و ابزار مناسب صيد و بهره برداري پايدار از منابع آبي ، تعيين زمان مناسب صيد و برآورد ذخاير قابل برداشت . همچنين عمده فعاليتهاي اين بخش مديريت بر ذخاير آبزيان مي باشد . مديريت ذخاير شامل مديريت در بازسازي ذخاير و مديريت صيد را در بر مي گيرد . بازسازي ذخاير به منظور حمايت از جايگاههاي طبيعي تخم ريزي و بازسازي ذخاير از طريق بكارگيري روشهاي مصنوعي شامل رهاسازي بچه ماهيان است كه به طور مصنوعي تكثير و پرورش يافته اند. مديريت صيد شامل كنترل زمان صيد و كنترل آلات صيد و مطابقت آنها با استانداردهاي موجود مي باشد. بخش آبشناسي : بخش آبشناسي داراي دو زير بخش مشتمل بر زيست شناسي و آب شناسي است كه اهم فعاليت آن به شرح ذيل مي باشد : 1. بررسي و شناسايي انواع گونه هاي آبزي در مناطق آبهاي داخلي 2. تلاش به منظور تعيين مناطق زيستي و گسترش گونه هاي مختلف جانوري و گياهي در سطح لايه هاي منابع آبي . 3. تهيه و تدوين استراتژي مناسب جهت بررسي هاي بيولوژيك (مهاجرت ، تغذيه ، تخمريزي ، پراكنش ) گونه هاي اقتصادي آبهاي داخلي . 4. شناسايي گونه هاي آبزي در حال انقراض و اتخاذ راهكار علمي لازم به منظور حفظ و احيا ذخاير آن. 5. بررسي پيامدهاي اكولوژيكي و ژنتيكي معرفي گونه هاي آبزي غير بومي به منابع آبهاي داخلي. 6. هدايت كارشناسي و ارائه خدمات آزمايشگاهي به فعالين بخش خصوصي 7. اندازه گيري تركيبات نفتي و فلزات سنگين در منابع آبهاي داخلي كشور. تجهيزات و توانمندي : از مهمترين امكانات مركز مي توان به موار زير اشاره نمود : ـ دو فروند قايق 55 اسب بخار و 48 اسب بخار ـ آزمايشگاه مركزي آزمايشگاه مركزي مشتمل بر قسمتهاي ذيل مي باشد : آزمايشگاه فيزيكوشيميايي : اندازه گيري فاكتورهاي فيزيكوشيميايي آب مانند pH ، شوري ، EC ، كدورت ، كربنات و ... آزمايشگاه آلاينده ها : اندازه گيري باقيمانده سموم كشاورزي ، تركيبات نفتي و فلزات سنگين . آزمايشگاه تغذيه : آناليز و تعيين ارزش غذايي تركيبات سنتتيك كه بعنوان غذاي ماهي استفاده مي شود . آزمايشگاه ژنتيك : بررسي و مطالعه گونه هاي جديد با استفاده از مهندسي ژنتيك . آزمايشگاه فيزيولوژي و بيماريها : بررسي و مطالعه فيزيولوژيك جانداران دريايي و تشخيص بيماريهاي انگلي ـ شبكه اينترنت ـ استخر هاي خاكي تحقيقاتي ـ سالن تكثير و پرورش ماهيان آب شيرين و شور . ـ سالن تحقيقات توليد غذاي زنده دستاوردهاي شاخص تحقيقاتي : ـ دستيابي به تكثير ماهي كفال خاكستري براي اولين بار در ايران . ـ دستيابي به تكنيك توليد انبوه روتيفر Branchionus phcatalis تا 1500 قطعه در هر سي سي . ـ دستيابي به شناسايي و خالص سازي جلبكهاي بومي منطقه و تشكيل بانك جلبكي ـ دستيابي به توليد انبوه جلبك ها و آرتميا ـ گردآوري اطلاعات پايه در خصوص منابع آبي ـ مولد سازي ميگو سفيد در سايت گميشان ـ پرورش لارو ماهي كفال خاكستري جهت دستيابي به مولدين اين گونه. عضويت در انجمن ها مجامع علمي در داخل و خارج از كشور : ـ طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي بازسازي ذخاير آبزيان اقتصادي با سازمان شيلات . ـ همكاري با انستيتو بين المللي ماهيان خاوياري در خصوص بررسي اثر چشمه 17 سانتيمتر در صيدماهيان خاوياري ، بررسي زمان مناسب صيد ماهيان استخواني. ـ برگزاري سمينار انتقال يافته هاي تحقيقاتي در هفته انتقال يافته ها 16/12/84 در خصوص مولد سازي و تكثير مصنوعي كفال خاكستري . در خلال سالهاي 84-79 تعداد 34 مقاله تحقيقاتي در همايش ها ارائه گرديده و به چاپ رسيده است و تعداد 7 مقاله به زبان انگليسي در جرايد خارجي به چاپ رسيده است . ـ در سال 1382 نيز كارگاهي تحت عنوان دستآوردهاي تكثير مصنوعي كفال خاكستري در محل ساختمان شيلات ايران با همكاري مؤسسه تحقيقات شيلاتي ايران و مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي گرگان و معاونت تكثير و پرورش شيلات ايران مشتمل بر ارائه سه مقاله تحقيقاتي برگزار گرديد . ـ همكاري با دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ، دانشگاه تربيت مدرس نور پيام نور ، دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي گرگان ، آزادشهر ، تهران شمال ، واحد لاهيجان . برنامه ريزي و فن آوري اطلاعات : اين قسمت با هدف تدوين و پيشنهاد برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و برنامه جامع توسعه مركز با همكاري كليه بخشها و واحدهاي مركز انجام وظيفه مي نمايد . برنامه ريزي و فن آوري اطلاعات مشتمل بر سه بخش است : 1.كتابخانه 2.اطلاعات علمي 3. طرح و برنامه وظايف : ـ تقويت بهينه علمي كارشناسان مركز و جمع آوري اطلاعات علمي و تخصصي از طريق مكاتبات پست الكترونيكي و ارتباطات اينترنتي . ـ تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و برنامه هاي عمراني و تحقيقاتي ، جاري و توسعه مركز و كنترل بر چگونگي اجراي آن . ـ نظارت بر اجراي پروژه هاي مصوب ـ تهيه كتب و مجلات تخصصي داخلي و خارجي ـ تهيه تازه هاي علمي از مراكز مختلف داخلي و خارجي ـ انجام اقدامات لازم جهت اخذ تخصيص اعتبارات و نظارت بر چگونگي هزينه كرد آن و ارائه گزارش لازم به مديريت و مركز . ـ زمينه سازي براي انتقال تكنولوژي با هدف افزايش بهره وري . ـ هدايت و نظارت بر چگونگي تهيه و نگهداري اسناد و اطلاعات تخصصي . ـ برگزاري گردهمايي ها ، همايش هاي علمي ، تحقيقاتي آموزشي با هماهنگي بخشهاي ذيربط و انتشار يافته هاي جلسات مربوطه . ـ برنامه ريزي و اقدام لازم جهت شركت فعال كارشناسان و محققين شيلاتي در گردهمايي ها و همايش هاي علمي ملي ، منطقه اي و بين المللي . ـ نظارت بر انجام فعاليت هاي سخت افزاري رايانه اي براي سيستم هاي موجود در مؤسسه و مراكز تابعه . ـ بررسي و تنظيم نيازهاي آموزشي نيروي انساني شاغل در مديريت وپيگيري مستمر تا تامين نيازهاي مزبور . ـ انجام كليه مكاتبات مربوط به امور بين الملل مؤسسه . ايستگاه تحقيقاتي قره سو : ايستگاه تحقيقاتي قره سو در سال 1366 در منطقه ساحلي خليج گرگان شهرستان بندرتركمن و با هدف انجام تحقيقات كاربردي در زمينه شيلات آغاز به كار نمودو در طي اين مدت عهده دار اجراي پروژه هاي تحقيقاتي متعددي در زمينه ماهيان خاوياري ، استخواني ، فن آوري صيد و پرورش جلبك و ساير فعاليت هاي مرتبط بوده است و هم اكنون نيز بعنوان يك بازوي عملياتي مركز در اجراي طرحهاي تحقيقاتي و نظارت كارشناسي در امر رهاسازي بچه ماهيان خاوياري و استخواني با هدف بازسازي ذخاير ماهي درياي خزر فعال مي باشد . * منبع : www.ifro.ir